VideoStudio-updates

1 Product selecteren
2 Versie selecteren

Productupdates

Open VideoStudio voor toegang tot de meest recente productupdate. De updatemeldingen worden standaard automatisch weergegeven, maar u kunt handmatig op een update controleren door Help > Op updates controleren te selecteren.

Probleemoplossing

Mochten er problemen optreden bij het installeren van updates, kunt u de software verwijderen via het Configuratiescherm van Windows, uw versie van VideoStudio Downloadenen en het programma opnieuw installeren. Mogelijk moet u het serienummer en/of het e-mailadres dat u voor registratie heeft gebruikt, opnieuw invoeren. Neem contact op met de ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen.