Systeemvereisten

Accessoires

Invoeropties

Importindelingen

Exportindelingen

Blu-ray-ondersteuning

Ondersteunde talen

*MOV, DivX en SWF: QuickTime-stuurprogramma voor MOV, DivX-codec voor DivX en Flash Player voor SWF zijn vereist voor gebruik van deze indelingen.

Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving of enige verplichting worden gewijzigd.

Werkt met Microsoft Windows 7, 8.x en 10