Systeemvereisten

Accessoires

Invoeropties

Importindelingen

Exportindelingen

Blu-ray-ondersteuning

Ondersteunde talen

* DivX en SWF: DivX-codec voor DivX en Flash Player voor SWF zijn vereist voor gebruik van deze indelingen.

Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving of enige verplichting worden gewijzigd.